Подкрепа на микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

За периода до 14 октомври 2020 г. издателство „Гутенберг“ получи субсидия съгласно ОП „Иновации и конкурентоспособност“, благодарение на която успя да издаде в срок редица от плануваните издания за 2020 г.