„Самотният пешеходец“

Автор: Александър Фол
Народност: българска
ISBN:978-954-617-130-6
година:2012
корици:меки
Цена: 18 лв.

– Историята е дял от човекознанието, защото при нея се натрупват наследени от хилядолетия култури и добродетели.
– Културата е поведение на общността, а не концерт на Милчо Левиев.
– Етносът е територия на културата, а не биологично понятие.
– Народите може да изчезнат, но натрупаният духовен потенциал – не.
– Изследвайки траките, изследваме себе си.
– Има разлика между знание и познание – знае се отделното,
познава се всичкото.
– Ние не се четем едни други, ние се одумваме.
– Духът е унизен тогава, когато не може да се съпостави с друг дух, а трябва да се съпостави със силата на мускулите.

                                                                                             проф. Александър Фол