„Книжовното наследство на българи на гръцки език през XIX век. T. I. Оригинали“

Автор: Афродита Алексиева
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-103-0
година: 2012
корици:твърди
страници:1000
Цена: 20 лв.

Задача на настоящото издание е да бъде събрана в няколко тома по възможност най-пълно гръкоезичната книжнина, създадена от българи през периода на Възраждането, при това в оригинален вид (на гръцки език) с паралелен превод на български (съответно с коментар и бележки по текстовете), за да се изгради една по-цялостна представа за това творчество, за да може да се проучи по-задълбочено в неговото жанрово и тематично разнообразие, езикови особености и да се намери подобаващото му място в балканския културен процес. Едностранното представяне на текстовете само в български превод, както са повечето публикувани до сега, по наше мнение не може да създаде вярна представа за оригинала.