Корица

„Италия, България и Балканите (1870–1919)“

Няма наличност

Цена: 10 лв.

Статиите представляват разширен вариант на доклади, изнесени на 23 и 24 септември 2011 г. в рамките на българо-италианския симпозиум „Италия, България и Балканите (1870–1919)“, чийто домакин бе Институтът за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) към БАН. Симпозиумът е част от програмата на двустранния проект за научно сътрудничество „България, Италия и Балканите (1870–2010)“, сключен за тригодишен период между ИБЦТ и Университета „Рома Тре“ по инициатива на Александър Костов и Франческо Гуида, които са и негови ръководители.
В сборника читателят ще може да научи непознати факти за връзките между българи и италианци още от времето на националните възраждания на двата народа. Ще открие нов прочит на известни събития от нашето минало, пречупени през призмата на чужденеца дипломат, юрист, журналист или пътешественик авантюрист. Ще срещне личности, за които дори не е и подозирал, че се числят сред строителите на съвременна България и нейните балкански съседи. Ще се преклони пред вещината и професионализма на българските дипломати, съумели да дадат точни преценки за ставащото на балканската шахматна дъска в началото на ХХ век. Ще се изненада от проблемите, вълнували седящите на студентските скамейки, от дързостта на взетите политически решения, от неумолимостта на историческите провали. Ще се замисли над самотата, тегнеща над твореца и владетеля. И най-сетне – ще се трогне и смирено ще склони глава пред самоотвержеността, ентусиазма и скромността на шепата италианци, отправили се към Сливница, за да помогнат на нас, българите.