„Здравейте, докторе!

Автор: Елена Хаджиева, Радка Влахова, Весела Шушлина, Венера Байчева, Рени Манова
Народност: Българска
ISBN: 978-619-176-060-2
Година: 2016
Корици: меки
Страници: 212
Цена: 30 лв.

Това учебно помагало е подходящо чуждестранни студенти от специалностите медицина, мдеицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, както и за дипломирани магистри чужденци, които упражняват професията си в България.
То е създадено, защото за пълноценния диалог между лекар и пациент е от осеобена важност равнището на комуникационна компетентност на медицинския специалист чужденец, като по този начин се изгражда специфичното доверие, което е ключът към успешното лечение на всеки пациент. За да се разберат реалните потребности на пациента и за да се реши неговият здравословен проблем е необходимо създаването на една добра информационна среда, която предполага комуникативна способност, а също и социокултурна компетентност.