„Градовете в развитието на световната цивилизация“

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-133-7
година: 2012
корици: меки
страници: 466
Цена: 25 лв.

“Неизброими са градовете, пръснати навред из земната шир. На пръв поглед – като географско понятие – те си приличат. Всеки обаче има свои характерни особености на географско положение, продължителност на историческо съществуване, стопанска значимост, външен вид, забележителности. Всеки има свой специфичен живот, по своему прави впечатление и оставя едни или други спомени. Защото градовете са като хората – и те се раждат, развиват се, достигат зрялост и немалко от тях след време умират. Всеки изиграва определена роля, създава свой облик, притежава своеобразна привлекателност, атмосфера, дори бих казал ухание и възпитание. Всеки град се проявява в даден етап от развитието на човечеството като огледало на тогавашното време и изява на една или друга цивилизация. Все пак, повечето градове не се отличават съществено един от друг и са някак обикновени, дори има и безлични. Срещат се и такива, които като че ли не са се появили случайно, а сякаш блясват през някоя епоха като едри звезди на небосвода. Те надрастват и се открояват сред останалите градове, представляват нещо ново, забележително, дори неповторимо по разположение, като поприще на величави събития и на бележити творчески личности, създават завидна материална и духовна култура, градове – жалони в развитието на световната цивилизация.”

                                                                                                                             от Автора