„Власт и идеология в ранната новоасирийска империя (934-745 г. пр. Хр.)“

Народност:  Българска
Автор: Зозан Тархан
ISBN: 978-619-176-205-7
Година: 2022
Корици: твърди
Страници: 361
Цена: 28  лв.

Настоящото проучване разглежда царската власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934-745 г. пр. Хр.). С оглед състоянието на изследванията към деншна дата, разработването на това изследване по темата е наложително и би било приносно за изследванията върху Древния Близък Изток и старата история като цяло.

Мотивите за необходимостта от този труд могат да бъдат обобщени по следния начин: 1) липсата на синтезно и детайлно проучване, което да проследи управленския период на асирийските владетели от ранната новоасирийска епоха в светлината на новите проучвания и публикувани извори; 2) наличието предимно на кратки исторически очерци, съсредоточени само върху някои основни събития от царуването на повечето владетели; 3) необходимостта от допълнително изследване върху идеологията в Ранната новоасирийска империя с цел разглеждането на разнообразните ѝ аспекти през различни ракурси и предложения за възможни решения на дискусионни въпроси; 4) липсата на и необходимостта от проучване, което съчетава в един цялостен текст въпросите за властта и за фактора, подпомагащ нейното реализиране – идеологията.

По отношение на методологията на работата е използван комплексен подход, съчетаващ филологическа работа с клинописни текстове, анализ на образни извори, привеждане на археологически данни за строителната дейност на царете по изграждането на съответните дворци и тяхното устройство. Този подход позволява реализирането на задълбочен исторически анализ по отношение управлението на владетелите (раздел III), а също и на културно-исторически анализ върху идеологията на царската власт (раздел IV).


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.