„Седем приказки за миналото на света“

Автор: Александър Фол
Народност: българска
ISBN: 978-954-949-328-3
година: 2010
корици: меки
Цена: (18) 10 лв.

Читателю,
Ти си малък, но вече си храбър. И нищо от това, че светът е голям. Вземи тази книга и я прочети, а ако не можеш още да четеш, помоли някой, който може, да ти каже какво пише в нея – тя е твоя. Твоята книга именно ще те заведе къде ли не, дори в тайнствената джунгла, и ти ще се убедиш, че и там няма нищо страшно.
Но най-важното ще разбереш, след като стигнеш до последната страница, стига да не се умориш по пътя. Най-важното е, че хората в България говорят български, пък в Африка – африкански, че едните са бели и почерняват по малко само на плажа, пък другите са си черни още като бебета и въпреки това винаги са си приличали, и сега си приличат. Приличат си хората – и белите, и черните, и ескимосите, – защото еднакво обичат Правдата и мразят Кривдата. Ти вече си научил: Правдата навсякъде е хубава като слънце, а Кривдата е грозна като вещица.
И като извървиш с тази книга света и най-накрая захлупиш корицата, ще видиш, че откакто светът си светува, винаги се раждат юнаци, които помагат на Правдата да надникне през прозорчето на всяка къща – и на най-бедната, и на най-малката. А като надникне през прозорчето и огрее вътре, тя изгонва оттам вещицата, която се спотайва в ъгъла и се бои от светлината.
Ти, читателю, прочети и научи за тези работи и внимавай как стават те; и аз зная, че колкото и да си малък, и ти ще помогнеш на Правдата да пропъди Кривдата, където и да се е скрила тя.

Проф. Александър Фол

„Българските села“

Няма наличност

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-059-0
година: 2009
корици: меки
страници:148
Цена: 10 лв.

Географски, стопански и културно-исторически очерк

Земята на българите е разположена в умерения пояс, на оживен кръстопът в европейския Югоизток и в непосредствен допир или близост с Азия и четири морета. Това географско положение създава възможност рано, още в дълбока древност, тя да бъде заселена и да възникнат многобройни селища. Всяка историческа епоха, всички племена и народи, преминали или заселили се по тези земи, повече или по-малко, в една или друга насока, дават отражение, влияят върху формирането на населението, обществено-икономическото развитие и облика на селищата, оставят следи от напластена многообразна материална и духовна култура. С течение на времето селищата се превръщат в поприще за всякакви събития, величави и трагични, както и обект на многостранни влияния на различни култури, проникнали от съседни или от по-далечни страни.

Светлин Кираджиев

„Българските градове“

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-038-5
година: 2008
корици: меки
страници:416
Цена: 18 лв.

Градовете са огледало на материалната и духовната култура на всяка нация, на цялото човечество. В тях през вековете се стичат най-будните, най-свободолюбивите, най-предприемчивите, най-творчески изявените личности. Градът се превръща в гигантска творческа лаборатория, и в него се създават най-значителните човешки постижения, от него тръгват прогресът и великите идеи, за да върви човечеството към преуспяване и съвършенство. Притегателната сила на градовете расте неимоверно бързо.
В географската наука градът се схваща като селище със сравнително многобройно население, което влага труда си преди всичко извън аграрното стопанство – най-вече в индустрията и обслужващата сфера, възприета в най-широк смисъл.
Градовете възникват още в Античността като рожба на напредъка в стопанския живот, на увеличаващата се духовна култура, наред с материалната и на струпването на относително големи човешки маси. Мемфис, Вавилон, Йерусалим, Атина, Рим, Византион са сред най-големите градове в древността. Но “истинското”, “стремителното” развитие на градовете започва в Новото време, когато бързо се разрастват занаятите, манифактурата и най-вече индустрията, разширяват се неимоверно съобщителните и търговските връзки, банковото дело. Хуманизмът и Ренесансът проправят пътя и на небивал духовен напредък, и на забележителни постижения в областта на културата. Християнският Рим, Венеция, Флоренция, Париж, Лондон, Виена, Берлин, Ню Йорк, Токио и много други са жалоните в новия път на развитие на градовете по света.

Светлин Кираджиев

„София, каквато беше (1944–1989 г.)“

Няма наличност

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-093-4
година: 2010
корици: меки
страници: 516
Цена: 20 лв.

Миналото на София е интересно и поучително не само за столичани, а и за всеки българин. Градът е много стар, но и млад, понеже това, което виждат неговите днешни жители, е строено почти изцяло след Освобождението (1878 г.).
София не е сбор от сгради и улици, а жив организъм, който се е родил, расте и живее все по-пълноценен обществен, стопански и културен живот, град, където постоянно се случват немаловажни събития, свързани с него, но от значение и за цялата страна. Той е и място за изява и съдба на голям брой видни българи, както и на много повече “обикновени” жители. Град със свойствен облик, порядки, нрави, дух, атмосфера, самочувствие и дори ухание.
Предлаганата книга е своеобразно продължение на друга книга на Светлин Кираджиев – “София каквато е била 1878-1943”, издадена през 2001 г. и следва подобен начин на представяне на столицата ни в по-нови времена. Тя съвсем няма претенции да бъде “история” на града през разглежданите години, а само бегла обрисовка, характеристика на София и запознаване на читателите с най-отличителните, типичните моменти и особености в развитието на града. Представен е многостранния му живот  и неговите жители през онези десетилетия, какви творчески личности го обитават, както и създадената тогава материална и най-вече духовна култура.

„Социално наляво национализмът-напред“

Няма наличност

Автор: Николай Поппетров
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-060-6
година: 2009
корици: меки
страници:890
Цена: 20 лв.

Ако е вярна максимата, че историята трябва да започне да се пише след като от живота си отидат тези, които са я правили, то по нашите географски ширини май ще трябва да изчакаме да отидат по реда си и внуците на демиурзите. Дали това се дължи на дългия шнур, по който протичат и изтичат клишетата от паметта ни – неизвестно. Но така или иначе – вече близо от 20 години откак си отиде задължителния идеологически диктат, идеологическото мислене си остана.
Тези думи напълно важат при оценката на хора, събития и институции от периода между двете световни войни. А най-вече за политическата система от онова време, особено за участниците от сектора, противопоставящ се на комунизма. Може би защото все още се замеряме с епитети, вместо да излагаме аргументи. И досега българския читател се лута в буриданово двоумение между квалификации от рода: “платени жалки чужди оръдия” и “борци за отстояване на българските национални идеали”. А това може да бъде лесно избегнато – просто като се даде думата на участниците в събитията.
Именно това се опитва да направи съставителя на книгата Николай Поппетров. На близо 1000 страници той е събрал уставните и програмни документи на тази част от тогавашния политически спектър. Тези хора са били част от проекта за изграждането на просперираща България. Прави или не – това подлежи на оценка. Но при всички случаи са били искрени. Затова трябва да изслушаме авторските им свидетелства с уважение.

„Влюбеният облак“

Автор: Назъм Хикмет
Народност: турска
ISBN: 978-954-617-135-1
година: 2012
корици: меки
страници:110
Цена: 18 лв.

Приказките се разказват, за да проговори мъдростта. И тогава нейните слова сътворяват приказните светове, в безвремието на които доброто и злото, правдата и кривдата, красотата и грозотата в безкрайните си, многообразни превъплъщения се борят за надмощие, за да стихнат в изначалната хармония. Така приказното слово става песен, огласяща и възвестяваща омайната мелодия на БИТИЕТО:
Дервишът седна под кипариса. Извади от поясa си тръстиковата флейта. Засвири. От дупчиците на флейтата изхвръкнаха във въздуха дървета, като че ли бяха вътре във флейтата, а дервишът само ги издухваше навън. От дупчиците на флейтата изхвръкнаха във въздуха още планини, реки, пътища. Изхвръкналите дървета, планини, реки, пътища от дупчиците на флейтата паднаха на другия край на света, в една пустиня, където нямаше нито реки, нито пътища, нито дървета. Така в пустинята се издигнаха планини, израснаха дървета, потекоха реки, прокараха се пътища. И нарекоха тази страна ФЛЕЙТА.

Ерхан Чаушев

„Градовете в развитието на световната цивилизация“

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-133-7
година: 2012
корици: меки
страници: 466
Цена: 25 лв.

“Неизброими са градовете, пръснати навред из земната шир. На пръв поглед – като географско понятие – те си приличат. Всеки обаче има свои характерни особености на географско положение, продължителност на историческо съществуване, стопанска значимост, външен вид, забележителности. Всеки има свой специфичен живот, по своему прави впечатление и оставя едни или други спомени. Защото градовете са като хората – и те се раждат, развиват се, достигат зрялост и немалко от тях след време умират. Всеки изиграва определена роля, създава свой облик, притежава своеобразна привлекателност, атмосфера, дори бих казал ухание и възпитание. Всеки град се проявява в даден етап от развитието на човечеството като огледало на тогавашното време и изява на една или друга цивилизация. Все пак, повечето градове не се отличават съществено един от друг и са някак обикновени, дори има и безлични. Срещат се и такива, които като че ли не са се появили случайно, а сякаш блясват през някоя епоха като едри звезди на небосвода. Те надрастват и се открояват сред останалите градове, представляват нещо ново, забележително, дори неповторимо по разположение, като поприще на величави събития и на бележити творчески личности, създават завидна материална и духовна култура, градове – жалони в развитието на световната цивилизация.”

                                                                                                                             от Автора

„Господин Тест“

Автор: Пол Валери
Народност: Френска
ISBN: 978-619-176-069-5
Година: 2016
Корици: меки
Страници: 152
Цена: 14 лв.

Можете да прочетете повече за стила на Пол Валери и особеностите на литературното произведение „Г-н Тест“ в нашата статия по темата.

Сборникът с избрани произведения на Пол Валери „Господин Тест“ съдържа произведения в проза, които носят в себе си дълбок вътрешен разговор, усещането за естетика, напрежение и дълбочина на интелекта.
„Безразсъдството не ми е силна страна.“ Така започва известното начало на „Господин Тест“, като фразата е характерна както за господин Тест, така и за Пол Валери. Макар тази книга да не отговаря на стандартната автобиография, в нея се наблюдава голяма дълбочината на личното. Валери е казал, че не си е представял съществуването на този роман, но все пак не е устоял на живеещия в ума му персонаж. От една страна, господин Тест отразява интелектуалните идеи на Валери, който се занимавал с
феномена за ума, отделен от чувствата, а от друга страна, той се явява обикновен фикционален герой, възприеман по различни начини.
„Самият Валери притежава интелект, който е най-малкото очевиден. Едва ли има нещо, което да е толкова объркващо, колкото въплъщението на този интелект: господин Тест. Отново и отново, от ранните до късните му творби, авторът прибягва до тази странна фигура, около която се събира цяла серия от текстове – „Вечерта с господин Тест“, писмото от съпругата на Тест, и така до пасажите от бордовия дневник. Господин Тест („Господин Глава“) е персонификация на разума, която силно ни напомня на Бог, както е осмислен в негативната теология на Николай от Куза. Всичко, което научаваме за Тест, завършва с отрицание. Това, което е тъй привлекателно в него, не са теоремите, а умелото държание, което посяга възможно най-малко на небитието и следва максимата: „Всяко усещане за възбуда, всяко чувство е знак за провал на съзиданието и нагаждането“

Колкото и господин Тест сам да се „чувства“ човек, той е взел присърце l’aperçu на Валери, че най-важните идеи са тези, които противоречат на чувствата. Следователно той представлява „отрицанието на човешкото“.

Валтер Бенямин

“Нация, държава и институции”

Народност: българска
Автор: Лъчезар Стоянов
ISBN: 978-954-617-131-3
Година: 2012
Корици: меки
Страници: 454
Цена: 17 лв.

Сборникът “Нация, държава и институции” включва публикувани и непубликувани студии и статии на доц. д-р Лъчезар Стоянов, групирани в три тематични области: “Институции и власт”, “Нация и държава”, “Личности и събития”.  Водещ критерий при подбора на текстовете е тяхната достъпност за ползване от читателите, като в първата група, студиите и статиите не са публикувани до сега.

Сама по себе си книгата е посветена на голямата тема “Съвременна България”, като представя личния поглед на автора върху въпросите как се създават и как действат институциите, кое ги прави устойчиви и кое ги превръща в преходни.