„София, каквато беше (1944–1989 г.)“

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-093-4
година: 2010
корици: меки
страници: 516
Цена: 20 лв.

Миналото на София е интересно и поучително не само за столичани, а и за всеки българин. Градът е много стар, но и млад, понеже това, което виждат неговите днешни жители, е строено почти изцяло след Освобождението (1878 г.).
София не е сбор от сгради и улици, а жив организъм, който се е родил, расте и живее все по-пълноценен обществен, стопански и културен живот, град, където постоянно се случват немаловажни събития, свързани с него, но от значение и за цялата страна. Той е и място за изява и съдба на голям брой видни българи, както и на много повече “обикновени” жители. Град със свойствен облик, порядки, нрави, дух, атмосфера, самочувствие и дори ухание.
Предлаганата книга е своеобразно продължение на друга книга на Светлин Кираджиев – “София каквато е била 1878-1943”, издадена през 2001 г. и следва подобен начин на представяне на столицата ни в по-нови времена. Тя съвсем няма претенции да бъде “история” на града през разглежданите години, а само бегла обрисовка, характеристика на София и запознаване на читателите с най-отличителните, типичните моменти и особености в развитието на града. Представен е многостранния му живот  и неговите жители през онези десетилетия, какви творчески личности го обитават, както и създадената тогава материална и най-вече духовна култура.

„Социално наляво национализмът-напред“

Автор: Николай Поппетров
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-060-6
година: 2009
корици: меки
страници:890
Цена: 20 лв.

Ако е вярна максимата, че историята трябва да започне да се пише след като от живота си отидат тези, които са я правили, то по нашите географски ширини май ще трябва да изчакаме да отидат по реда си и внуците на демиурзите. Дали това се дължи на дългия шнур, по който протичат и изтичат клишетата от паметта ни – неизвестно. Но така или иначе – вече близо от 20 години откак си отиде задължителния идеологически диктат, идеологическото мислене си остана.
Тези думи напълно важат при оценката на хора, събития и институции от периода между двете световни войни. А най-вече за политическата система от онова време, особено за участниците от сектора, противопоставящ се на комунизма. Може би защото все още се замеряме с епитети, вместо да излагаме аргументи. И досега българския читател се лута в буриданово двоумение между квалификации от рода: “платени жалки чужди оръдия” и “борци за отстояване на българските национални идеали”. А това може да бъде лесно избегнато – просто като се даде думата на участниците в събитията.
Именно това се опитва да направи съставителя на книгата Николай Поппетров. На близо 1000 страници той е събрал уставните и програмни документи на тази част от тогавашния политически спектър. Тези хора са били част от проекта за изграждането на просперираща България. Прави или не – това подлежи на оценка. Но при всички случаи са били искрени. Затова трябва да изслушаме авторските им свидетелства с уважение.

„Влюбеният облак“

Автор: Назъм Хикмет
Народност: турска
ISBN: 978-954-617-135-1
година: 2012
корици: меки
страници:110
Цена: 18 лв.

Приказките се разказват, за да проговори мъдростта. И тогава нейните слова сътворяват приказните светове, в безвремието на които доброто и злото, правдата и кривдата, красотата и грозотата в безкрайните си, многообразни превъплъщения се борят за надмощие, за да стихнат в изначалната хармония. Така приказното слово става песен, огласяща и възвестяваща омайната мелодия на БИТИЕТО:
Дервишът седна под кипариса. Извади от поясa си тръстиковата флейта. Засвири. От дупчиците на флейтата изхвръкнаха във въздуха дървета, като че ли бяха вътре във флейтата, а дервишът само ги издухваше навън. От дупчиците на флейтата изхвръкнаха във въздуха още планини, реки, пътища. Изхвръкналите дървета, планини, реки, пътища от дупчиците на флейтата паднаха на другия край на света, в една пустиня, където нямаше нито реки, нито пътища, нито дървета. Така в пустинята се издигнаха планини, израснаха дървета, потекоха реки, прокараха се пътища. И нарекоха тази страна ФЛЕЙТА.

Ерхан Чаушев

„Градовете в развитието на световната цивилизация“

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-133-7
година: 2012
корици: меки
страници: 466
Цена: 25 лв.

“Неизброими са градовете, пръснати навред из земната шир. На пръв поглед – като географско понятие – те си приличат. Всеки обаче има свои характерни особености на географско положение, продължителност на историческо съществуване, стопанска значимост, външен вид, забележителности. Всеки има свой специфичен живот, по своему прави впечатление и оставя едни или други спомени. Защото градовете са като хората – и те се раждат, развиват се, достигат зрялост и немалко от тях след време умират. Всеки изиграва определена роля, създава свой облик, притежава своеобразна привлекателност, атмосфера, дори бих казал ухание и възпитание. Всеки град се проявява в даден етап от развитието на човечеството като огледало на тогавашното време и изява на една или друга цивилизация. Все пак, повечето градове не се отличават съществено един от друг и са някак обикновени, дори има и безлични. Срещат се и такива, които като че ли не са се появили случайно, а сякаш блясват през някоя епоха като едри звезди на небосвода. Те надрастват и се открояват сред останалите градове, представляват нещо ново, забележително, дори неповторимо по разположение, като поприще на величави събития и на бележити творчески личности, създават завидна материална и духовна култура, градове – жалони в развитието на световната цивилизация.”

                                                                                                                             от Автора

„Господин Тест“

Автор: Пол Валери
Народност: Френска
ISBN: 978-619-176-069-5
Година: 2016
Корици: меки
Страници: 152
Цена: 14 лв.

Сборникът с избрани произведения на Пол Валери „Господин Тест“ съдържа произведения в проза, които носят в себе си дълбок вътрешен разговор, усещането за естетика, напрежение и дълбочина на интелекта.
„Безразсъдството не ми е силна страна.“ Така започва известното начало на „Господин Тест“, като фразата е характерна както за господин Тест, така и за Пол Валери. Макар тази книга да не отговаря на стандартната автобиография, в нея се наблюдава голяма дълбочината на личното. Валери е казал, че не си е представял съществуването на този роман, но все пак не е устоял на живеещия в ума му персонаж. От една страна, господин Тест отразява интелектуалните идеи на Валери, който се занимавал с
феномена за ума, отделен от чувствата, а от друга страна, той се явява обикновен фикционален герой, възприеман по различни начини.
„Самият Валери притежава интелект, който е най-малкото очевиден. Едва ли има нещо, което да е толкова объркващо, колкото въплъщението на този интелект: господин Тест. Отново и отново, от ранните до късните му творби, авторът прибягва до тази странна фигура, около която се събира цяла серия от текстове – „Вечерта с господин Тест“, писмото от съпругата на Тест, и така до пасажите от бордовия дневник. Господин Тест („Господин Глава“) е персонификация на разума, която силно ни напомня на Бог, както е осмислен в негативната теология на Николай от Куза. Всичко, което научаваме за Тест, завършва с отрицание. Това, което е тъй привлекателно в него, не са теоремите, а умелото държание, което посяга възможно най-малко на небитието и следва максимата: „Всяко усещане за възбуда, всяко чувство е знак за провал на съзиданието и нагаждането“

Колкото и господин Тест сам да се „чувства“ човек, той е взел присърце l’aperçu на Валери, че най-важните идеи са тези, които противоречат на чувствата. Следователно той представлява „отрицанието на човешкото“.

Валтер Бенямин

“Нация, държава и институции”

Цена: 17 лв.

Сборникът “Нация, държава и институции” включва публикувани и непубликувани студии и статии на доц. д-р Лъчезар Стоянов, групирани в три тематични области: “Институции и власт”, “Нация и държава”, “Личности и събития”.  Водещ критерий при подбора на текстовете е тяхната достъпност за ползване от читателите, като в първата група, студиите и статиите не са публикувани до сега.

Сама по себе си книгата е посветена на голямата тема “Съвременна България”, като представя личния поглед на автора върху въпросите как се създават и как действат институциите, кое ги прави устойчиви и кое ги превръща в преходни.