„Влюбеният облак“

Автор: Назъм Хикмет
Народност: турска
ISBN: 978-954-617-135-1
година: 2012
корици: меки
страници:110
Цена: 18 лв.

Приказките се разказват, за да проговори мъдростта. И тогава нейните слова сътворяват приказните светове, в безвремието на които доброто и злото, правдата и кривдата, красотата и грозотата в безкрайните си, многообразни превъплъщения се борят за надмощие, за да стихнат в изначалната хармония. Така приказното слово става песен, огласяща и възвестяваща омайната мелодия на БИТИЕТО:
Дервишът седна под кипариса. Извади от поясa си тръстиковата флейта. Засвири. От дупчиците на флейтата изхвръкнаха във въздуха дървета, като че ли бяха вътре във флейтата, а дервишът само ги издухваше навън. От дупчиците на флейтата изхвръкнаха във въздуха още планини, реки, пътища. Изхвръкналите дървета, планини, реки, пътища от дупчиците на флейтата паднаха на другия край на света, в една пустиня, където нямаше нито реки, нито пътища, нито дървета. Така в пустинята се издигнаха планини, израснаха дървета, потекоха реки, прокараха се пътища. И нарекоха тази страна ФЛЕЙТА.

Ерхан Чаушев

„Дъждовни перли“

Автор: Рабиндранат Тагор
Народност: индийска
Преводач: Николай Тодоров
ISBN: 978-619-176-003-9
година: 2013
корица: мека
страници: 120
Цена: 13 лв.

Рабиндранат Тагор (1861-1941) започва да превежда своите песни на английски през 1912 г., по време на едно пътуване по море към Англия. След като пристига на Острова, той продължава това си начинание с помощта на Уилям Бътлър Йейтс, който в разговор с Езра Паунд нарича индийския просветител „поет, по-велик от всички нас”.
Тагор получава Нобелова награда за литература през 1913 г. и по-късно превежда стотици свои и чужди стихотворения, песни и притчи. Те стават популярни по цял свят, въпреки че част от посланието и звученето на бенгалските текстове се изгубва при предаването им на друг език.
Сред почитателите и преводачите на Тагор се нареждат: Сен-Джон Перс, А. Жид, П. Валери, Р. М. Рилке, И. Бунин, Б. Пастернак, Г. Мистрал, П. Неруда, Х. Р. Хименес, много от които също са Нобелови лауреати.
Самият Тагор пътува по целия свят, а творчеството и обществената му дейност са посветени на универсализма и се превръщат в първия по рода си опит за изграждането на мост между културите на Изтока и Запада. Както заради личните му произведения, така и заради авторизираните преводи и интерпретациите на източни текстове, Тагор е считан за най-внушителната фигура в културата на съвременна Индия.
Много от произведенията в настоящата антология не са издавани на български. За първи път са събрани и представени на едно място всички стихосбирки, които Рабиндранат Тагор превежда и публикува приживе, както и посмъртният му сборник „Стихотворения” (1942).

“КРАЙБРЕЖИЯ И ДРУГИ СТИХОТВОРЕНИЯ”

Няма наличност

Автор: Еудженио Монтале
Преводач: Божан Христов
Народност: Италианска
ISBN: 978-619-176-037-4
година: 2015
корици: меки
страници: 96
Цена: 15 лв.

Еудженио Монтале e един от големите италиански поети на 20 век, носител на Нобелова награда за литература за 1975 г.

Изданието съдържа избрани стихотворения, преведени от италиански език от Божан Христов

“НА БРЕГОВЕТЕ НА САР”

Автор: Росалия де Кастро
Преводач: Николай Тодоров
Народност: Испанска
ISBN: 978-619-176-035-0
година: 2015
корици: меки
страници: 198
Цена: 14 лв.

Росалия де Кастро – творецът, извършил подвига да положи основите на съвременната галисийска регионална литература

Стихосбирката претърпява три критически издания. Докато поетесата е жива, се осъществява само едно през 1884 г. На български език е преведена от Николай Тодоров.

“През нашия ХIX в. не се е публикувал на кастилски сборник с по-одухотворени, деликатни и мечтателни стихове. И от изненадата лесно може да се премине към отвращението, когато човек се замисли, че тази изключителна, величава, забележителна книга е останала незабелязана в Испания…”

Хосе Мартинес Руис – Асорин

„Чужда Клетка“

Автор: Шандор Татар
Народност: Унгарска
ISBN: 978-619-176-056-5
година: 2015
корици: меки
страници: 50
Цена: 14 лв.

Унграският поет Шандор Татар е роден през 1962 г. в Будапеща. Завършил е унгарска и немска филология в Будапещенския университет, доктор по науките. Работи в библиотеката на Унгарската академия на науките. Публикува стихотворения, преводи, както и литературни анализи и есета. Удостоен е с две награди за превод (проза – 1988; поезия – 1996), участва в преводачески програми на фондации „Сорос“, „Национално културно наследство“,  Colloquium Berlin Internationale Übersetzerwerkstat, Robert Bosch Stiftung, стипендиант на Европейската преводаческа къща в Щерлен. Носител на високи литературни награди: Атила Йожеф (2010), Мемориалн награда „Салваторе Квазимодо“ (2012). Стихосбирки: „Всичко би било безкрайно лесно „(1990), „Лятото дойде за въглеродната ваканция“, Горчив поселвкус или…/ Endlichkeit mit bittrem Trost (двуезична: на унгарски и на немски; 2006). Превежда от немски език произведенията на съвременни писатели и на класици (Хофманстал, Шницлер, Гьоте, Рилке и др.). Участва в много литературни четения в немскоговорещите страни. Преводи на негови стихотворения на немски език са публикувани в списанията „Wespennest“ (1999), „Podium“ (2005), „Lose Blätter“ (2006), в поетичната антология „На другия ден/ „Anderntags“ (1996), както и в годишника „lablis (Jahrbuch für europäische Prozesse)“ (2005). В превод на английски негови стихотворения могат да се прочетат в първия брой от 1999 г. на периодичното издание „Natural Bridge“ на Университета в Мисури, Сейнт Луис. В интернет-порталите www.lyrikwelt.de, www.iablis.de, www.lose-blaetter.de, www.poetenladen.de са публикувани стихотворения от Шандор Татар на чужди езици. Негови стихотворения са публикувани на български език в „Литературен вестник“ и в списанието „Антимовски хан“.

В стихосбирката на български език „Чужда клетка“ са включени стихотворения от книгите на Шандор Татар „Реквием“, „Гостуващ актьор“ и нови творби от последните две години.

„Господин Тест“

Автор: Пол Валери
Народност: Френска
ISBN: 978-619-176-069-5
Година: 2016
Корици: меки
Страници: 152
Цена: 14 лв.

Можете да прочетете повече за стила на Пол Валери и особеностите на литературното произведение „Г-н Тест“ в нашата статия по темата.

Сборникът с избрани произведения на Пол Валери „Господин Тест“ съдържа произведения в проза, които носят в себе си дълбок вътрешен разговор, усещането за естетика, напрежение и дълбочина на интелекта.
„Безразсъдството не ми е силна страна.“ Така започва известното начало на „Господин Тест“, като фразата е характерна както за господин Тест, така и за Пол Валери. Макар тази книга да не отговаря на стандартната автобиография, в нея се наблюдава голяма дълбочината на личното. Валери е казал, че не си е представял съществуването на този роман, но все пак не е устоял на живеещия в ума му персонаж. От една страна, господин Тест отразява интелектуалните идеи на Валери, който се занимавал с
феномена за ума, отделен от чувствата, а от друга страна, той се явява обикновен фикционален герой, възприеман по различни начини.
„Самият Валери притежава интелект, който е най-малкото очевиден. Едва ли има нещо, което да е толкова объркващо, колкото въплъщението на този интелект: господин Тест. Отново и отново, от ранните до късните му творби, авторът прибягва до тази странна фигура, около която се събира цяла серия от текстове – „Вечерта с господин Тест“, писмото от съпругата на Тест, и така до пасажите от бордовия дневник. Господин Тест („Господин Глава“) е персонификация на разума, която силно ни напомня на Бог, както е осмислен в негативната теология на Николай от Куза. Всичко, което научаваме за Тест, завършва с отрицание. Това, което е тъй привлекателно в него, не са теоремите, а умелото държание, което посяга възможно най-малко на небитието и следва максимата: „Всяко усещане за възбуда, всяко чувство е знак за провал на съзиданието и нагаждането“

Колкото и господин Тест сам да се „чувства“ човек, той е взел присърце l’aperçu на Валери, че най-важните идеи са тези, които противоречат на чувствата. Следователно той представлява „отрицанието на човешкото“.

Валтер Бенямин

„Проникновения“

Автор: Хераклит Ефески
Народност: Българска
ISBN: 978-619-176-077-0
Година: 2016
Корици: меки
Страници: 76
Цена: 8 лв.

„Аз съм и не съм, началото е краят, светкавица преминава през всичко“

Любителите на философията ще разпознаят зад тази фраза Хераклит от Ефес, име, което всеки един човек е чувал по време на училищното си образование.
Аристотел и Цицерон го наричат „Хераклит Тъмния“, Лукиан от Самосата – „оракул на неяснотата“, а Теофраст го описва като „меланхолик“, като последното понятие е изложено смислово от Аристотел в „Никомахова етика“ и описва човек, който в своя буен нрав не може да изчака разума, защото следва собствените си въображаеми представи и е неуравновесен, припрян, непостоянен, едновременно възторжен и изменчив. От меланхолията произлиза и епитетът, с който всеки в наши дни свързва Хераклит – „плачещият философ“.
Идеите на Хераклит (живял около 540-480 г. пр.Хр.), познат още като Хераклит Ефески или Хераклит от Ефес, са запазени във фрагментарна форма. Всички те са включени в текстовете на по-късни автори и често не е възможно с пълна увереност да бъдат отделени от тях. Въпреки всичко тяхното интерпретиране вече е превърнало разпокъсаността им в нещо като „присъща форма“ (Фридрих Шлегел). Идеологиите на Платон, школата на стоицизма и отците на църквата били силно повлияни от идеите на Хераклит.
Първият, който събира и публикува фрагментите на Хераклит, е Фридрих Шлайермахер през 1817 г. По-късно тези „отломки“ предизвикват интереса на Хегел, Ницше, Шпенглер, Юнг и Хайдегер и се оказват значими за по-късна немска философия.
Фрагментите в тази книга са „номерирани“ според подредбата на Херман Дилс, тъй като в работата си той се стреми да ограничи намесата си в интерпретирането на текстовете и „интертекстуалните“ препратки. Всеки един от фрагментите на Хераклит е разискван отново и отново, интересът към тях не стихва дори и през XX в. Тези откъси са едни от най-ранните запазени прозаични примери от древногръцката литература. Те са внимателно и находчиво изградени и в тях се преплитат повторения, ирония, парадоксални изказвания, игри на думи и загадки, до чийто елиптичен смисъл не са достигнали дори съвременниците на философа.

„Принудително Освобождение“

Народност: унгарска
Автор: Ласло Мартон
Превод: Стефка Хрусанова
ISBN: 978-619-176-055-8
Година: 2015
Корици: меки
Страници: 166
Цена: 14 лв.

Действието на романа „Принудително освобождение“ се развива в края на ХVII век, когато императорските войски окончателно прогонват турците от Унгария и слагат край на управлението на чуждите завоеватели. Главният герой, младият унгарски благородник Шандор Карои, научава, че по-големият му брат, Ищван Карои, смятан за загинал в битка, в действителност е жив.
Чрез приключенията на двамата братя авторът представя историческите събития в Унгария: борбата срещу поробителите, освобождаването на столицата Буда, сраженията за Трансилвания, битката при Зента и др. Ласло Мартон съчетава елементите на бароковия приключенски роман и на реалистичния исторически роман, като използва и някои похвати на постмодернизма.
Романът е първата част от поредица „Братството“, от която на български може да откриете и „Трите капки кръв на Рая