„Иран – култура и цивилизация“

Народност: иранска
ISBN: 978-619-176-138-8
Година: 2019
Корици: меки
Страници: 220
С богат снимков материал
Цена: 24 лв.

Ислямска република Иран, наричана в миналото Персия, е седемнадесета в света по територия. Страната има важно геополитическо значение със своето стратегическо разположение между Близкия изток, Централна и Южна Азия. Иран е мултикултурна страна с много етнически и езикови групи, най-големите измеду които са тези на персите, азерите и кюрдите.
Страната има древна и богата история и култура и този пътеводител, със своя богат снимков материал, ще ви помогне да подберете и изберете основни исторически, културни и природни забележителноси, които да посетите.
В настоящия пътеводител „Иран – култура и цивилизация“ ще откриете информация по следните точки:

    • кратко описание на всички ирански провинции
    • забележителности, включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО
    • информация и рецепти за вкусни традиционни ирански ястия
    • снимки на известни забележителности

 

 

 

„Софийският квартал „Баталова воденица“. Щастливите дни на нашето детство“

Автор: Александър Мирков
Народност: българска
ISBN: 978-619-176-096-1
година: 2017
корици: меки
страници: 224
Цена: 12 лв.

 

Александър Мирков е роден и израснал в софийския квартал „Баталова воденица“. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалности „История“ и „Философия“. Доктор по история. Научните му интереси са насочени към политическата история на България, развитието на българското просветно дело и кооперативно движение в края на XIX – първите десетилетия на XX век. Обект на негови изследвания е и миналото на София. Автор е на две книги. Публикува над 150 студии и статии в специализирани издания и периодичния печат.
Традицията да се описва миналото на София и на отделните столични райони съществува от десетилетия. Обикновено се представят централните части на града или по-престижните квартали. Обичайно встрани остават по-бедните махали, в които не са живели известни политици, общественици, военни и културни дейци. Една от тях е и „Баталова воденица“, чиято история е малко позната.
Ето причината за амбицията на Александър Мирков да проследи обособяването, историческото развитие, битовите и социалните особености на квартала в неговото повече от полувековно съществуване. Възстановяването на това минало е цел на тази книга. Щастливата симбиоза, съчетана в личността на автора, житейски и емоционално свързан с „Баталова воденица“, придава на писанието неподправена автентичност. В историческото изследване са вплетени лични спомени и впечатления, разказани емоционално, с надеждата картината на стара София да стане още по-пълна и да допринесе за съхраняване на историческата памет.

„Българските села“

Няма наличност

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-059-0
година: 2009
корици: меки
страници:148
Цена: 10 лв.

Географски, стопански и културно-исторически очерк

Земята на българите е разположена в умерения пояс, на оживен кръстопът в европейския Югоизток и в непосредствен допир или близост с Азия и четири морета. Това географско положение създава възможност рано, още в дълбока древност, тя да бъде заселена и да възникнат многобройни селища. Всяка историческа епоха, всички племена и народи, преминали или заселили се по тези земи, повече или по-малко, в една или друга насока, дават отражение, влияят върху формирането на населението, обществено-икономическото развитие и облика на селищата, оставят следи от напластена многообразна материална и духовна култура. С течение на времето селищата се превръщат в поприще за всякакви събития, величави и трагични, както и обект на многостранни влияния на различни култури, проникнали от съседни или от по-далечни страни.

Светлин Кираджиев

„Българските градове“

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-038-5
година: 2008
корици: меки
страници:416
Цена: 18 лв.

Градовете са огледало на материалната и духовната култура на всяка нация, на цялото човечество. В тях през вековете се стичат най-будните, най-свободолюбивите, най-предприемчивите, най-творчески изявените личности. Градът се превръща в гигантска творческа лаборатория, и в него се създават най-значителните човешки постижения, от него тръгват прогресът и великите идеи, за да върви човечеството към преуспяване и съвършенство. Притегателната сила на градовете расте неимоверно бързо.
В географската наука градът се схваща като селище със сравнително многобройно население, което влага труда си преди всичко извън аграрното стопанство – най-вече в индустрията и обслужващата сфера, възприета в най-широк смисъл.
Градовете възникват още в Античността като рожба на напредъка в стопанския живот, на увеличаващата се духовна култура, наред с материалната и на струпването на относително големи човешки маси. Мемфис, Вавилон, Йерусалим, Атина, Рим, Византион са сред най-големите градове в древността. Но “истинското”, “стремителното” развитие на градовете започва в Новото време, когато бързо се разрастват занаятите, манифактурата и най-вече индустрията, разширяват се неимоверно съобщителните и търговските връзки, банковото дело. Хуманизмът и Ренесансът проправят пътя и на небивал духовен напредък, и на забележителни постижения в областта на културата. Християнският Рим, Венеция, Флоренция, Париж, Лондон, Виена, Берлин, Ню Йорк, Токио и много други са жалоните в новия път на развитие на градовете по света.

Светлин Кираджиев

„София, каквато беше (1944–1989 г.)“

Няма наличност

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-093-4
година: 2010
корици: меки
страници: 516
Цена: 20 лв.

Миналото на София е интересно и поучително не само за столичани, а и за всеки българин. Градът е много стар, но и млад, понеже това, което виждат неговите днешни жители, е строено почти изцяло след Освобождението (1878 г.).
София не е сбор от сгради и улици, а жив организъм, който се е родил, расте и живее все по-пълноценен обществен, стопански и културен живот, град, където постоянно се случват немаловажни събития, свързани с него, но от значение и за цялата страна. Той е и място за изява и съдба на голям брой видни българи, както и на много повече “обикновени” жители. Град със свойствен облик, порядки, нрави, дух, атмосфера, самочувствие и дори ухание.
Предлаганата книга е своеобразно продължение на друга книга на Светлин Кираджиев – “София каквато е била 1878-1943”, издадена през 2001 г. и следва подобен начин на представяне на столицата ни в по-нови времена. Тя съвсем няма претенции да бъде “история” на града през разглежданите години, а само бегла обрисовка, характеристика на София и запознаване на читателите с най-отличителните, типичните моменти и особености в развитието на града. Представен е многостранния му живот  и неговите жители през онези десетилетия, какви творчески личности го обитават, както и създадената тогава материална и най-вече духовна култура.

„Градовете в развитието на световната цивилизация“

Автор: Светлин Кираджиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-133-7
година: 2012
корици: меки
страници: 466
Цена: 25 лв.

“Неизброими са градовете, пръснати навред из земната шир. На пръв поглед – като географско понятие – те си приличат. Всеки обаче има свои характерни особености на географско положение, продължителност на историческо съществуване, стопанска значимост, външен вид, забележителности. Всеки има свой специфичен живот, по своему прави впечатление и оставя едни или други спомени. Защото градовете са като хората – и те се раждат, развиват се, достигат зрялост и немалко от тях след време умират. Всеки изиграва определена роля, създава свой облик, притежава своеобразна привлекателност, атмосфера, дори бих казал ухание и възпитание. Всеки град се проявява в даден етап от развитието на човечеството като огледало на тогавашното време и изява на една или друга цивилизация. Все пак, повечето градове не се отличават съществено един от друг и са някак обикновени, дори има и безлични. Срещат се и такива, които като че ли не са се появили случайно, а сякаш блясват през някоя епоха като едри звезди на небосвода. Те надрастват и се открояват сред останалите градове, представляват нещо ново, забележително, дори неповторимо по разположение, като поприще на величави събития и на бележити творчески личности, създават завидна материална и духовна култура, градове – жалони в развитието на световната цивилизация.”

                                                                                                                             от Автора