„Петдесетият етаж на Шанхай“

Цена: 6 лв.

През есента на 2012 Светла Георгиева участва в двумесечна международна писателска програма в Шанхай. Плод на това пътуване е новата ѝ книга. През 2013г. авторката беше отличена с награда от поетичния конкурс “В полите на Витоша”.