„Каталог на Петър Чуклев“

Цена: 45 лв.


Петър Чуклев е просто „инструмент, създаден от природата“, за да прави образи, да създава рисунки…За мен този художник е все още една загадка…
Той е от този тип творци, които могат да рисуват при всякаква обстановка и при всякакви обстоятелства, без претенции дори за най-скромни удобства.
Това не е нито маниер, нито външна демонстрация, това е състояние, трайно състояние на твореца, при което той винаги, и при най-малкото отклонение, бърза към своята рисунка, към своя свят, където го мами вечно недовършената приказка на неговото въображение.
Импровизационният момент, свободният полет на въображението и строежът на композицията по законите на мзиката, включването на всеки нов образ и моментна инвенция в общия графичен ритъм, характерни за рисунката на този художник, са свойствени и на неговата графика, и на илюстрацията му, към които „видове“ се колебаем да го причислим категорично поради характеристиката му на „рисувач“.
Чуклев се проявява като изтънчен тълкувател на женската красота в нейното сложно преплетено изящество от деликатните нюанси на еротичното, фаталната сила на женственото и възвишената одухотвореност.

Петър Чуховски