„Христо Гандев. Житейски път и научно наследство“

Народност: Българска
Автор: Любомила Соленкова
ISBN: 978-619-176-181-4
Година: 2021
Корици: твърди
Страници: 426
Цена: 25 лв.

Любомила Соленкова (1976-2019) е родена в София. Завършва 22 СОУ „Георги Ст. Раковски“ (1994) и Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (1999). Професионалният ѝ път започва в Националния исторически музей (2000-2002), след което за кратко работи като хоноруван преподавател по историография в ИФ на СУ. Под научното ръководство на доц. Елка Дроснева защитава дисертация (2008), посветена на живота и творчеството на проф. д-р Христо Гандев. През 2009 г. постъпва в Института за исторически изследвания на БАН, където през 2011 г. е избрана за главен асистент. Специализира в Карловия университет в Прага (2007), а през 2013-2014 печели постдокторантура към Университетския комплекс по хуманитаристика на СУ. В научните си трудове засяга широк кръг от проблеми: историография, културно-просветни институции и дейци, българо-чешки културни и научни връзки през XIX-XX в. и др.

Пред нас е трудът на един млад автор, който за съжаление не успя да го види отпечатан. В него е представен жизненият и научен път на изтъкнатия наш историк проф. Христо Гандев (1907-1987) – личност с европейско излъчване и признание, възлова фигура в българския академичен живот от 40-те до 80-те г. на XX в., със силно влияние върху няколко поколения учени. Професорът работи върху различни области на хуманитарното знание – не само българска, но и Обща история, етнография, изворознание и историография, и е един от онези, които утвърждават тези дисциплини в университетското образование. Любомила Соленкова е успяла да го открои в общото развитие на историческата ни наука и да анализира новите въпроси, трактовки и методи, които той лансира. Благодарение на използваната богата литература и разностранна изворова основа, в т. ч. и множество новоиздирени материали от архивохранилищата на България и Чехия, книгата представя убедително портрета както на ерудита, така и на човека Гандев с неговите грешки, съмнения, слабости и противоречия.

Чл.-кор. проф. дин Румяна Радкова


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.