“Българската общност в Унгария след 1944 г.”

Автор: Костадин Гърдев
Народност: българска
ISBN: 978-619-176-011-4
година: 2013
корици: меки
страници: 90
Цена: 8 лв.

Настоящият научен труд представлява опит да се направи по-пълно проучване в исторически аспект на българската колония в Унгария за периода след драматичната 1944 г. до към 2000 г. Събитията и съпровождащите ги факти са систематизирани в две глави, като се прави основно проучване на българо-унгарските политически отношения от 1944 до 1959 г., разглежда се стопанският, организационният, културно-просветният и духовният живот на българите в Унгария до 90-те години на ХХ в. Тези аспекти досега са проучвани само частично.
КОСТАДИН ГЪРДЕВ защитава докторат в Института по история при БАН на тема „Българо-унгарските отношения и връзки между двете световни войни“. Като старши научен сътрудник по нова и най-нова история той публикува научни изследвания по проблемите на българската емиграция в Централна Европа, в Северна и Южна Америка, както и по отношение на външната политика на България. Специализира в Унгарската академия на науките и в Университета на град Дебрецен, Унгария. През периода 1994–1995 г. е директор на Българския културен институт в Будапеща.
Автор е на монографиите „България и Унгария, 1923–1941“ (1988), „Македонските патриотически организации в Канада“ (1991), „Българската емиграция в Канада“ (1994), „Българските общности в Чехия и Словакия“ (2003). Съавтор е на „Алманах на българските национални движения след 1878 г.“ (2005), на академичната „История на България“, т. 9, 1918–1944 г. (2012), на сборниците „Историята – професия и съдба“ в чест на чл.-кор. Георги Марков (2008), „Клио“ в чест на 65-годишнината на Милен Куманов (2008), „Земеделското движение в България“ (2004). Участва с доклади в международни научни форуми в Будапеща, Прага, Братислава, Виена и София, които са публикувани в сборниците: „Българите в Средна и Източна Европа“ по повод 80-годишнината на Дружеството на българите в Унгария (1995); „90 години Дружество на българите в Унгария“ (2005); „Bulhari nа Slovensku“ (2005); „Българската общност в Австрия“ (2011); „Българската бохемистика днес“ (2012); „Българо-унгарска конференция по история“ (Будапеща, 2013).
Научен консултант и редактор на „История на Унгария“ (2009).
Автор е на студии, статии, рецензии и отзиви.