“Нация, държава и институции”

Цена: 17 лв.

Сборникът “Нация, държава и институции” включва публикувани и непубликувани студии и статии на доц. д-р Лъчезар Стоянов, групирани в три тематични области: “Институции и власт”, “Нация и държава”, “Личности и събития”.  Водещ критерий при подбора на текстовете е тяхната достъпност за ползване от читателите, като в първата група, студиите и статиите не са публикувани до сега.

Сама по себе си книгата е посветена на голямата тема “Съвременна България”, като представя личния поглед на автора върху въпросите как се създават и как действат институциите, кое ги прави устойчиви и кое ги превръща в преходни.