„Пластично-изобразителното начало на гръцката архаика“

Автор: Диана Йорданова
Народност: Българска
ISBN: 978-619-176-052-7
Година: 2015
Корици: меки
Страници: 301
Цена: 18 лв.

Тази творба е посветена на най-значимите прояви на античната гръцка култура. По-общо тя засяга проблема за формообразуването като движещ принцип на всяка култура. Целта на творбата е да представи културата на антична Елада чрез анализ на създадените форми и способността им да надхвърлят времевите и пространствените граници на културния си контекст. Проблематизиран е комплексът от причини, които стоят в основата на продуктивността и многообразието на елинската култура, като едновременно с това е проследен и процесът на историческото й оформяне.