„Четата на Таньо войвода. В помощ на Априлското въстание през 1876 г.“

Автор: Борис Илиев
Народност: българска
ISBN: 978-954-949-325-2
година: 2010
корици: меки
страници: 316
Цена: 17.50 лв.

От дълги години неуморимият изследовател и популяризатор на историческото ни минало Борис Илиев издирва документи и факти, проучва и осветлява различни страни и обстоятелства от историята на четата на Таньо Стоянов от 1876 г. В резултат на тази си дейност той е обнародвал множество статии в периодичния печат, както и по-обстойни публикации в научните списания, организира походи и чествания на Таньо Стоянов и четниците му и т.н….
Проучил основно съществуващата литература и оскъдната налична документация, сам издирил и записал спомени на наследници на четници и на съвременници на събитията от 1876 г., обходил многократно местата, през които е преминала четата през бунтовната пролет на 1876 г., Б. Илиев е успял да напише подробно изследване на тази тема. Без съмнение предстаеният нов труд е най-пълната история на тази чета, която е сравнително по-малко известна и популяризирана страница от историята на въстаническата епопея през 1876 г.

Проф. д-р Николай Жечев