„Преводната проза от гръцки през Възраждането“

Народност: българска
Автор: Афродита Алексиева
ISBN: 978-619-176-143-2
Година: 2019
Корици: твърди
Страници: 338
Цена: 18 лв.

В периода на Българското възраждане преводната литература изиграва важна роля в културното развитие на българите. В този период на основен прелом в българското общество, който неминуемо води до изграждане на ново съзнание и мислене, активното участие на преводната литература е безпорно поради обстоятелството, че българската възрожденска литература не се създава веднага.
Съществено звено в преводната възрожденска литература са преводите от гръцки. Става въпрос определено за прозата с ново светско съдържание. Обемът на преводната религиозна литература от гръцки в първите десетилетия на XIX в. е все още значителен, но характерът ѝ ограничава нейната роля в този период. Поради това тя не влиза в обсега на това изследване.
С настоящата монография са засегнати въпросите за преводната проза от гръцки в контекста на цялостното ни литературно развитие през възрожденския период и в сравнителен план с културното развитие на другите балкански народи. Съществено място е отделено на рецепцията на гръцката книга у нас и на западноевропейските оригинали преведени от гръцки, както и на отношението преводна книжнина от гръцки и българска читателска публика.
Сборникът дълго чака своето преиздаване и може да се разглежда самостоятелно или във връзка с другата монография от Афродита Алексиева „Книжовно наследство на българи на гръцки език през XIX век“.

„Книжовното наследство на българи на гръцки език през XIX век. T. I. Оригинали“

Автор: Афродита Алексиева
Народност: българска
ISBN: 978-954-617-103-0
година: 2012
корици:твърди
страници:1000
Цена: 20 лв.

Задача на настоящото издание е да бъде събрана в няколко тома по възможност най-пълно гръкоезичната книжнина, създадена от българи през периода на Възраждането, при това в оригинален вид (на гръцки език) с паралелен превод на български (съответно с коментар и бележки по текстовете), за да се изгради една по-цялостна представа за това творчество, за да може да се проучи по-задълбочено в неговото жанрово и тематично разнообразие, езикови особености и да се намери подобаващото му място в балканския културен процес. Едностранното представяне на текстовете само в български превод, както са повечето публикувани до сега, по наше мнение не може да създаде вярна представа за оригинала.