За нас

Издателска къща Гутенберг започва своята дейност през 2001 г. и вече над 15 години се утвърждава като издателство на стойностната научна и художествена литература от България, Европа и Америка. В каталога ни стоят над 200 заглавия, които имат голям принос за историята и хуманитаристиката.
От 2012 г. решихме да разширим тематиката и типа издания в нашия каталог, включвайки преиздаването на стойностни и изчерпани от тираж произведения и насочвайки вниманието на читателската публика към изкуството като цяло. Първите ни стъпки в тази посока са сборникът приказки на Назъм Хикмет Влюбеният облак, в който илюстрациите са на проф. Петър Чуклев, сборникът с приказки на проф. Александър Фол Седем приказки за миналото на света, илюстриран от българския график и живописец Любен Диманов и сборникът с интервюта и статии на проф. Александър Фол Самотният пешеходец.
Някои от публикациите на издателството, които имат научна ценност, са документалният сборник, отразяващ периода на депортиране на българските евреи Документи от Натан Гринберг, Тайно досие, където авторът Стелиян Тънасе е събрал наличните документи за Кристиян (Кръстьо) Раковски от архивите на Румъния, сборникът интервюта с българо-унгарски преводачи от Емил Басат Българо-унгарски двуглас, В търсене на средновековното време, където проф. Христо Матанов проследява неравния път на българите в исторически план и др.
От 2015 г. издателството е член на „Асоциация българска книга“.