Излезе на книжния пазар „Проникновения“ от Хераклит

Вече може да намерите на книжния пазар „Проникновения“ от Хераклит Ефески и да се насладите на български език на безсмъртните му идеи, които са оцелели над 2600 години и са включени в текстовете на по-късни автори до такава степен, че понякога е трудно да се отделят от тях. Идеите на Хераклит са достигнали до нас във фрагментарна форма, но въпреки всичко тяхното интерпретиране е превърнало разпокъсаността им в нещо като „присъща форма“ (Фридрих Шлегел).
Аристотел, Цицерон, Теофраст, Хегел, Ницше, Юнг – това е само малка част от имената на големите личности в човешката история, които са били впечатлени и повлияни от Хераклит.
Какво прави Хераклит толкова актуален? Със сигурност не са разсъжденията му върху непознаваемия за човека свят, а фактът, че той се стреми да преосмисли човешкото положение в света.
Почти всичко известно от живота на Хераклит е догадки. Предполага се, че бил от управляващата аристокрация на Ефес, но че се оттеглил от обществена дейност. Той е един от първите философи, за които са запазени свидетелства, че е изградил комплексна космологична система – не просто диалектична, а намираща се в нещо като динамично равновесие и единство извън обичайните дихотомии.
Книгата е преведена от старогръцки от Андрей Райков.
Повече информация може да намерите тук.