„Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934-745 г. пр. Хр.)“

В своето ново проучване Зозан Тархан разглежда царската власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934-745 г. пр. Хр.). С оглед състоянието на изследванията към деншна дата, разработването на това изследване по темата е наложително и би било приносно за изследванията върху Древния Близък Изток и старата история като цяло.

Понятието „власт“ съдържа много значения , но в настоящия текст се има предвид самото управление, реализирано под скиптъра и короната на новоасирийските царе от дефинираната епоха. За по-доброто осмисляне на динамиката в отношенията са предоставени някои длъжности и институции, които също разполагат с власт. Говеорейки за „идеология“ тук, разбира се, се визира асирийската царска идеология – ясно документирана в разнородни извори с идеите, убежденията и посланията, които тя носи.

Споменатите извори, на които стои това изследване, включват писмени извори (вкл. царски надписи, епонимни списъци, хроники, ритуални и култуви текстове, литературни извори и др.) и археологически и иконографски извори.

Повече за изданието можете да прочетете тук.