Archives for Йордан Радичков

НЕЖНАТА СПИРАЛА

Йордан Радичков web | Нежната спирала В един студен зимен ден пътувах с конска шейна през Лудогорието. Бяхме неколцина човека, натъпкани плътно един до друг в дъсчения сандък, едни седяха с лице към конете, други с гръб, трети се бяха настанили ребром, всички бяхме измръзнали, омърлушени и уморени. Read More

Категории: Uncategorized, Публикации и Разни.